سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری زرقان

کد آریاتندر : ۹۲۰۵۰۷۶۴۳
انتشار : ۱۳۹۲/۰۵/۰۷
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه یک شهر زرقان به مدت یکسال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه هر پیمان ۱۰۰ میلیون ریال
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از درج آگهي نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : ۲۴/۰۵/۱۳۹۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۶/۰۵/۱۳۹۲ ساعت ۱۴/۳۰
آدرس خرید اسناد : امور مالی شهرداری
آدرس ارسال مدارک :
- -
- http://
توضیحات : نوبت اول
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه یک شهر شهرداری زرقان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )