سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری سرخ رود

کد آریاتندر : ۹۲۰۵۰۷۶۵۸
انتشار : ۱۳۹۲/۰۵/۰۷
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : پیاده سازی سیستم اتوماسیون شهرداری
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵ درصد مبلغ پیشنهادی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ده روز پس از درج آگهي نوبت دوم
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شهرداری
- -
- http://
توضیحات : تجدید نوبت اول
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه پیاده سازی سیستم اتوماسیون شهرداری شهرداری سرخ رود
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )