سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بانک ملت

شماره آگهی ۱۰۵/۹۲
کد آریاتندر : ۹۲۰۵۰۷۲۰۰۳
انتشار : ۱۳۹۲/۰۵/۰۷
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید کیف های حمل اسکناس، چک و انواع پملب
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰۰۰۰ ریال به حساب جاری جام شماره ۲۰۲۴۰۱۰۲۶۵ با شناسه ۱۳۹۲۱۷۵۰۰۲۰۱۰۵۲۰۲ قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت / سپرده شركت در مناقصه ۳۰۰ میلیون ریال ضمانتنامه بانکی یا واریز بهحساب جاری جام شماره ۲۰۲۴۰۱۳۵۹۵ به شناسه واریز ۱۳۹۲۱۷۵۰۰۲۰۱۰۵۱۱۷ در وجه اداره کل امور مالی نزد شعبه چهارراه ولیعص
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳/۰۵/۱۳۹۲
تاریخ ارسال مدارک : ۲۸/۰۵/۱۳۹۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۹/۰۵/۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۳۰
آدرس خرید اسناد : تهران ، خیابان طالقانی ، مقابل ساختمان وزارت نفت ، ساختمان شماره ۱۸۵ ، طبقه ششم
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن