مناقصه انجام امور سرویس ایاب و ذهاب پرسنل و خودروهای دانشگاه علوم پزشکی کرمان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی کرمان

کد آریاتندر : ۹۲۰۵۰۷۲۰۹۴
انتشار : ۱۳۹۲/۰۵/۰۷
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه انجام امور سرویس ایاب و ذهاب پرسنل و خودروهای استیجاری مرکز آموزشی درمانی شفا
تاریخ دریافت اسناد : ۱۲/۰۵/۱۳۹۲
تاریخ ارسال مدارک : ۲۶/۰۵/۱۳۹۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۷/۰۵/۱۳۹۲
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : کرمان بلوار جمهوری اسلامی چهارراه شفا دانشگاه علوم پزشکی مدیریت خدمات پشتیبانی اداره تدارکات
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.kmu.ac.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن