سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک

کد آریاتندر : ۹۲۰۵۰۷۲۰۱۱
انتشار : ۱۳۹۲/۰۵/۰۷
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : ایاب و ذهاب پرسنلی مرکز آموزشی درمانی حضرت ولیعصر
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳/۰۵/۱۳۹۲
تاریخ ارسال مدارک : ۲۶/۰۵/۱۳۹۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۶/۰۵/۱۳۹۲
آدرس خرید اسناد : امور عمومی مرکز آموزشی درمانی حضرت ولیعصر
آدرس ارسال مدارک :
- -
- -
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ایاب و ذهاب پرسنلی مرکز آموزشی درمانی حضرت ولیعصر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )