سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

کد آریاتندر : ۹۲۰۵۰۷۲۰۲۰
انتشار : ۱۳۹۲/۰۵/۰۷
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : خرید ملزومات مصرفی پزشکی جهت مراکز آموزشی درمانی امام خمینی گلستان اهواز در سال ۹۲
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۰۱۰۵۵۸۰۲۰۵۰۰۸ نزد بانک ملی ایران شعبه اهواز / سپرده شركت در مناقصه ۵ درصد مبلغ پیشنهادی به حساب ۱۳۳۵۴۰۸۹۷۴ نزد بانک ملت شعبه علوم پزشکی اهواز
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴/۰۵/۱۳۹۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴/۰۵/۱۳۹۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۶/۰۵/۱۳۹۲
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : اهواز ساختمان مرکزی دانشگاه مدیریت خدمات پشتیبانی واحد قراردادها
۰۶۱۱-۳۳۶۷۵۵۹ -
- http://www.saju-az.ir
توضیحات : دو مرحله ای
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید ملزومات مصرفی پزشکی جهت مراکز آموزشی درمانی امام دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )