آریاتندر
ثبت شرکت در عراق
تصویر
چاپ
ذخیره
افزودن به ليست آگهی هاي شخصي

مناقصه

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی

مناقصه واگذاري امور تغذيه اي (تهيه مواد اوليه غذايي، طبخ و توزيع ...

واگذاري امور تغذيه اي (تهيه مواد اوليه غذايي، طبخ و توزيع غذا) بيمارستان شهيد دكتر قلي پور شهرستان بوكان

شماره آگهی : 13970/47/6

تاریخ انتشار در وب سایت : 1389/03/26

مهلت خرید اسناد : 01/04/1389

مهلت ارسال مدارک : 24/04/1389

تاریخ بازگشائی پاکات : 26/04/1389 ساعت نه صبح

میزان سپرده : 100.000.000 ريال به حساب سيبا 2178490020005 نزد بانك ملي شعبه مدرس

استان برگزاری : آذربایجان غربی

آدرس خرید اسناد : امور قراردادهاي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آذربايجان غربي

تلفن : 0441-2937340

سایت اینترنتی : http://www.umsu.ac.ir

توضیحات : نوبت دوم

رسانه منتشر کننده : ابتکار - تهران

كد آرياتندر : 890326121386

سفارش دريافت اسناد آگهي ( کلیک فرمائید )

فوانین و مقررات

مزایده ها
وب سایت آریاتندر ، صرفا وظیفه اطلاع رسانی مناقصه ها و مزایده ها را داشته و مسئولیت صحت آگهی بر عهده مناقصه گر می باشد .
تصویر  مناقصه 
واگذاري امور تغذيه اي (تهيه مواد اوليه غذايي، طبخ و