سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان لرستان

کد آریاتندر : ۸۹۰۳۲۶۱۲۱۳۷۷
انتشار : ۱۳۸۹/۰۳/۲۶
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : مناقصه اجراي قسمتي از شبكه فاضلاب سطح شهر خرم آباد (۱) با برآورد ۲۴۰۰۵۰۹۵۳۶ ريال و تضمين ۱۳۷۰۱۵۲۹ ريال --- اجراي قسمتي از شبكه فاضلاب سطح شهر خرم آباد (۲) با برآورد ۲۴۰۰۵۰۹۵۳۶ ريال و تضمين ۱۳۷۰۱۵۲۹ ريال --- اجراي قسمتي از شبكه فاضلاب سطح شهر خرم آباد (۳) با برآورد ۲۲۹۹۰۰۸۵۹۴ ريال و تضمين ۱۳۳۹۷۰۲۶ ريال --- اجراي قسمتي از شبكه فاضلاب سطح شهر الشتر (۱) با برآورد ۲۴۶۶۶۰۲۳۴۴ ريال و تضمين ۱۳۸۹۹۸۰۷ ريال --- اجراي قسمتي از شبكه فاضلاب سطح شهر الشتر (۲) با برآورد ۲۴۹۴۳۶۷۷۸۶ ريال و تضمين ۱۳۹۸۳۱۰۳ ريال --- اجراي قسمتي از شبكه فاضلاب سطح شهر ازنا (۱) با برآورد ۲۶۲۳۵۷۰۸۶۵ ريال و تضمين ۱۴۳۷۰۷۱۳ ريال --- اجراي قسمتي از شبكه فاضلاب سطح شهر ازنا (۲) با برآورد ۲۶۷۵۹۶۸۴۴۷ ريال و تضمين ۱۴۵۲۷۹۰۵ ريال --- اجراي قسمتي از شبكه فاضلاب سطح شهر نورآباد با برآورد ۲۴۵۳۹۳۱۰۲۳ ريال و تضمين ۱۳۸۶۱۷۹۳ ريال
تاریخ دریافت اسناد : يك هفته پس از درج آگهي نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : خرم آباد ، میدان ۲۲ بهمن ، بلوار ولیعصر ، خیابان شصت متری شمالی روبروي مجتمع مسكوني بهارستان
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : سیاست روز - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن