سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه سمنان

کد آریاتندر : ۹۲۰۶۰۹۳۰۲
انتشار : ۱۳۹۲/۰۶/۰۹
برگزاری : استان سمنان
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات خرید و توزیع غذای دانشجویی خود در سال تحصیلی ۹۳-۹۲
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳/۰۶/۱۳۹۲
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : دبیرخانه معاونت دانشجویی واقع در سازمان مرکزی دانشگاه
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۳۱-۳۳۵۴۱۱۴-۳۳۵۴۱۱۶ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن