سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی

کد آریاتندر : ۹۲۰۶۰۹۱۱۹
انتشار : ۱۳۹۲/۰۶/۰۹
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه انجام امور خدمات اجرایی و مدیریت خوابگاه های دختران و پسران بعثت و واحد آموزش کشاورزی علی آباد کمین
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۴۰۷۵۴۰۲۷ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳/۰۶/۱۳۹۲
تاریخ ارسال مدارک : ۲۰/۰۶/۱۳۹۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۶/۰۶/۱۳۹۲
آدرس خرید اسناد : شیراز بلوار مدرس خ جانبازان مرکز آموزش جهاد کشاورزی فارس (بعثت)
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۱۱-۷۲۰۴۰۸۰ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : کار و کارگر - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن