مناقصه انجام فعالیتهای سرویس و نگهداری خطوط فشار ضعیف و توزیع نیروی برق استان یزد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان یزد

شماره آگهی ۶۰۳/۱۵۴
کد آریاتندر : ۹۲۰۷۰۶۹۴
انتشار : ۱۳۹۲/۰۷/۰۶
برگزاری : استان یزد
 
شرح آگهی : مناقصه انجام فعالیتهای سرویس و نگهداری خطوط فشار ضعیف و متوسط- پست زمینی و هوایی- کابل مشترکین- روشنایی معابر- تنظیم بارو خط گرم و اتفاقات و عملیات در حوزه عمل مدیریت توزیع امور یک شهرستان یزد ۱۳۹۲
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۵۹۰۰۰ ریال به حساب سپهر شماره ۰۱۰۱۸۲۲۹۱۶۰۰۶ بانک صادرات شعبه مارکار یزد به نام تمرکز درآمدهای شرکت توزیع نیروی برق استان یزد / سپرده شركت در مناقصه ۲۰۰ میلیون ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳/۰۷/۱۳۹۲
تاریخ ارسال مدارک : ۲۳/۰۷/۱۳۹۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۳/۰۷/۱۳۹۲ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : یزد: بلوار منتطم قائم - شرکت توزیع برق استان یزد - امور بازرگانی
آدرس ارسال مدارک :
۰۳۵۱-۶۲۴۸۹۸۹ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : آفتاب
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن