سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پالایش گاز ایلام

شماره آگهی ۰۲۴/۹۲
کد آریاتندر : ۹۲۰۸۰۷۳۰
انتشار : ۱۳۹۲/۰۸/۰۷
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : نگهداری و بهبود فضای سبز پالایشگاه گاز ایلام
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۹۶۲۰۷۶۱ ریال ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی
تاریخ دریافت اسناد : ۰۴/۰۸/۱۳۹۲
تاریخ ارسال مدارک : ۰۲/۰۹/۱۳۹۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۴/۰۹/۱۳۹۲ پاکات تضمین و فنی و ۱۱/۰۹/۱۳۹۲ پاکات مالی
آدرس خرید اسناد : ایلام بخش چوار
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۴۱-۲۹۱۲۰۷۵-۷۶ -
- http://www.nigc-igtc.ir
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : کیهان - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه نگهداری و بهبود فضای سبز پالایشگاه گاز ایلام پالایش گاز ایلام
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )