مناقصه ایاب و ذهاب اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر بندر و دریانوردی خرمشهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بندر و دریانوردی خرمشهر

شماره آگهی ۱۴/۹۲
کد آریاتندر : ۹۲۰۸۰۷۳۳۹
انتشار : ۱۳۹۲/۰۸/۰۷
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ایاب و ذهاب اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰ هزار ریال به حساب شماره ۰۲۱۷۶۴۵۲۲۰۴۰۰۵ سیبا بانک ملی به دفتر امور قراردادهای بندر خرمشهد / سپرده شركت در مناقصه ۸۷ میلیون ریال به حساب سپرده بندر شماره ۲۱۷۶۴۵۲۲۰۳۰۰۷ بانک ملی شعبه مرکزی کد بانک ۶۸۰۱
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴/۰۸/۱۳۹۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۵/۰۸/۱۳۹۲ تا ۲۹/۰۸/۱۳۹۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۲/۰۹/۱۳۹۲
آدرس خرید اسناد : خ مولوی ـ اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر
آدرس ارسال مدارک :
۴۲۰۷۰۲۸-۴۲۰۷۰۲۶ تلفن ۴۲۲۲۲۳۶ فکس
- ایمیل http:// وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای تجدید
منابع : عصر آزادی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن