سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دامپزشکی استان کردستان

کد آریاتندر : ۹۲۰۸۰۷۲۶۸
انتشار : ۱۳۹۲/۰۸/۰۷
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : ده دستگاه خودرو سواری، کمک دار و یک دستگاه مینی بوس مدل بالا به منظور انجام خدمات اداری و فنی و سرویس ایاب و ذهاب (اداره کل و شهرستان های تابعه) از طریق مناقصه عمومی بکارگیری نماید.
تاریخ دریافت اسناد : ۱۷/۰۸/۱۳۹۲
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : اداره کل
آدرس ارسال مدارک :
- -
- http://
توضیحات : نوبت اول
منابع : اسرار - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ده دستگاه خودرو سواری، کمک دار و یک دستگاه دامپزشکی استان کردستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )