سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه لرستان

کد آریاتندر : ۹۲۰۸۰۷۲۶۵
انتشار : ۱۳۹۲/۰۸/۰۷
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : مناقصه اداره امور انبار نفت خرم آباد
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۲۰ میلیون ریال به حساب جام بانک ملت ۹۲۰۰۰۳۵۱/۸۸ با کد شناسه ۳۵۱۶۱ به نام شرکت پخش فرآورده های نفتی لرستان
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۵/۰۸/۱۳۹۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۰/۰۸/۱۳۹۲ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۶۱-۲۲۳۵۸۵۰-۲۲۰۳۰۲۶ تلفن - فکس
- ایمیل http://monaghese.niopdc.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای نوبت دوم
منابع : اسرار - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن