سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای آذربایجان

شماره آگهی ۱۳۴۲/۳۴۰
کد آریاتندر : ۹۲۰۹۰۶۳۰۱۱
انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۰۶
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : خرید ۴ دستگاه کلید قدرت ۱۳۲ کیلوولت و ۸ دستگاه سکسیونر ۱۳۲ کیلوولت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۲-۰۹-۱۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۲-۰۹-۲۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۲-۰۹-۲۵
آدرس خرید اسناد : امور تداركات و قراردادهای شركت برق منطقه ای آذربايجان اتاق ۴۰۱
آدرس ارسال مدارک :
- -
- http://
توضیحات : عمومی
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید ۴ دستگاه کلید قدرت ۱۳۲ کیلوولت و ۸ برق منطقه ای آذربایجان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )