آریاتندر
ثبت شرکت در عراق
تصویر
چاپ
ذخیره
افزودن به ليست آگهی هاي شخصي

مناقصه

آگهی مناقصه شهرکهای صنعتی استان قم

مناقصه احداث مخزن بتنی زمینی ۲۰۰۰ متر مکعبی شهرک صنعتی الغدیر ...

احداث مخزن بتنی زمینی ۲۰۰۰ متر مکعبی شهرک صنعتی الغدیر

تاریخ انتشار در وب سایت : 1392/09/06

مهلت خرید اسناد : 1392-09-12

مهلت ارسال مدارک : 1392-09-23

تاریخ بازگشائی پاکات : 1392-09-24

استان برگزاری : قم

آدرس خرید اسناد : قم – بلوار شهيد صدوقی – بلوار شهيد عطاران – نبش كوچه شماره ۴ پلاك ۳۶ دبيرخانه شرکت

تلفن : 0251-2919200

فکس : 0251-2919204

توضیحات : آگهی مناقصه ۹۲۰۱۳ مناقصه گزار: شركت شهرك های صنعتی استان قم نشانی مناقصه گزار: قم – بلوار شهيد صدوقی – بلوار شهيد عطاران – نبش كوچه شماره ۴ پلاك ۳۶ تلفن ۳۲۹۱۹۲۰۰-۰۲۵ نمابر ۳۲۹۱۹۲۰۴-۰۲۵ موضوع مناقصه: احداث مخزن بتنی زمينی ۲۰۰۰ متر مكعبی شهرك صنعتی الغدير محل اجرای كار: شهرك صنعتی الغدير واقع در كيلومتر ۴۵ جاده قديم قم به تهران نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : ۲۲,۴۵۰,۰۰۰ ريال درقالب واريز وجه به شماره حساب جاری سيبا ۲۱۷۵۶۷۳۵۰۲۰۰۰ يا ضمانت نامه بانكی يا اوراق مشاركت براساس آيين نامه تضمين معاملات دولتی. مبلغ برآورد : ۵,۳۱۳,۹۳۳,۱۳۱ ريال براساس فهرست بهای واحد پايه ابنيه و تاسيسات مكانيكی سال ۱۳۹۲ حد نصاب لازم برای بازگشايی پاكت ها : حضور ۲ مناقصه گر می باشد. آخرين مهلت خريد اسناد: پايان وقت اداری مورخ ۱۲/ ۰۹/۱۳۹۲ می باشد. آخرين مهلت تسليم پيشنهادها: پايان وقت اداری شنبه مورخ ۲۳/ ۰۹/۱۳۹۲می باشد. زمان گشايش پاكت ها: ساعت ۰۰/۱۳ مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۲ می باشد. محل دريافت و تسليم اسناد: دبيرخانه شركت به نشانی كارفرما هزينه خريد اسناد: مبلغ ۱۵۰.۰۰۰ريال می باشد كه بايد به حساب جاری سيبا به شماره ۲۱۷۵۶۷۳۵۰۱۰۰۲ نزد بانك ملی شعبه سميه قم واريزگردد. نوع مناقصه و شرايط مناقصه گران: مناقصه گران بايد در رشته آب يا ساختمان تعيين صلاحيت شده و تجربه اجرای حداقل يك مخزن بتنی ۱۰۰۰ متر مكعبی را داشته باشند. ارائه گواهی صلاحيت با تاريخ معتبر و تصوير و تصوير برابر با اصل قرارداد و تحويل موقت يا مفاصا حساب بيمه احداث مخزن بتنی الزامی است. مدارك لازم برای خريد اسناد: - نامه معرفی نماينده برای خريد اسناد - ارائه فيش خريد اسناد    - تصوير گواهی صلاحيت

رسانه منتشر کننده : سایتهای اینترنتی

كد آرياتندر : 9209065914

سفارش دريافت اسناد آگهي ( کلیک فرمائید )

فوانین و مقررات

مزایده ها
وب سایت آریاتندر ، صرفا وظیفه اطلاع رسانی مناقصه ها و مزایده ها را داشته و مسئولیت صحت آگهی بر عهده مناقصه گر می باشد .
تصویر  مناقصه 
احداث مخزن بتنی زمینی ۲۰۰۰ متر مکعبی شهرک صنعتی الغدیر