آریاتندر
ثبت شرکت در عراق
تصویر
چاپ
ذخیره
افزودن به ليست آگهی هاي شخصي

مناقصه

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان هرمزگان

مناقصه خرید ۱۲۰۰متر لوله یکسر کوپلینگْْْ GRP ...

خرید ۱۲۰۰متر لوله یکسر کوپلینگْْْ GRP

تاریخ انتشار در وب سایت : 1392/09/06

مهلت خرید اسناد : 1392-09-09

مهلت ارسال مدارک : 1392-09-20

تاریخ بازگشائی پاکات : 1392-09-21

استان برگزاری : هرمزگان

آدرس خرید اسناد : امور بازرگانی شركت آب و فاضلاب هرمزگان

سایت اینترنتی : http://www.abfa hormozgan.com

توضیحات : آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ط/۱۵/۹۲ شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان درنظر دارد۱۲۰۰ متر لوله يكسر كوپلينگ GRP به قطر ۵۰۰ م م با فشاری كاری ۱۰ بار با ضريب سفتی ۵۰۰۰ پاسكال را از طريق برگزاری مناقصه خريداری نمايد، لذا از كليه توليدكنندگان معتبر تقاضا می شود درصورت تمايل به شركت در مناقصه حداكثر ظرف مدت پنچ روز پس ازانتشارآگهی و واريز مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ ريال به شماره حساب ۰۱۰۲۹۳۴۹۹۰۰۰۳ سپهر صادرات بنام شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان بامراجعه به واحد بازرگانی نسبت به خريد اسناد مناقصه اقدام نمايند. - مبلغ تضمين شركت در مناقصه :۰۰۰/۰۰۰/۱۳۰ ريال می باشد كه بايستی به صورت ضمانتنامه بانكی در وجه شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان باشد. - مهلت تحويل اسناد مناقصه: ساعت ۱۴ روز چهارشنبه تاريخ ۲۰/۹/۹۲ و محل تحويل اسناد دبير خانه حراست واقع در بندرعباس –بلوار ناصر جنب بيمارستان شريعتی می باشد . - تاريخ بازگشايی پاكات: ساعت ۱۲ روزپنچ شنبه مورخ ۲۱/۹/۹۲ در محل فوق می باشد. تلفن تماس :۷-۶-۳۳۵۰۵۸۲ -۰۷۶۱ نمابر: ۳۳۳۲۴۳۳ -۳۳۳۸۰۱۴-۰۷۶۱ روابط عمومی و آموزش همگانی شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان

رسانه منتشر کننده : سایتهای اینترنتی

كد آرياتندر : 9209065982

سفارش دريافت اسناد آگهي ( کلیک فرمائید )

فوانین و مقررات

مزایده ها
وب سایت آریاتندر ، صرفا وظیفه اطلاع رسانی مناقصه ها و مزایده ها را داشته و مسئولیت صحت آگهی بر عهده مناقصه گر می باشد .
تصویر  مناقصه 
خرید ۱۲۰۰متر لوله یکسر کوپلینگْْْ GRP