سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان هرمزگان

کد آریاتندر : ۹۲۰۹۰۶۵۹۸۲
انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۰۶
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید ۱۲۰۰متر لوله یکسر کوپلینگْْْ GRP
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۲-۰۹-۰۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۲-۰۹-۲۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۲-۰۹-۲۱
آدرس خرید اسناد : امور بازرگانی شركت آب و فاضلاب هرمزگان
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.abfa hormozgan.com وب سایت
توضیحات : آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ط/۱۵/۹۲ شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان درنظر دارد۱۲۰۰ متر لوله يكسر كوپلينگ GRP به قطر ۵۰۰ م م با فشاری كاری ۱۰ بار با ضريب سفتی ۵۰۰۰ پاسكال را از طريق برگزاری مناقصه خريداری نمايد، لذا از كليه توليدكنندگان معتبر تقاضا می شود درصورت تمايل به شركت در مناقصه حداكثر ظرف مدت پنچ روز پس ازانتشارآگهی و واريز مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ ريال به شماره حساب ۰۱۰۲۹۳۴۹۹۰۰۰۳ سپهر صادرات بنام شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان بامراجعه به واحد بازرگانی نسبت به خريد اسناد مناقصه اقدام نمايند. - مبلغ تضمين شركت در مناقصه :۰۰۰/۰۰۰/۱۳۰ ريال می باشد كه بايستی به صورت ضمانتنامه بانكی در وجه شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان باشد. - مهلت تحويل اسناد مناقصه: ساعت ۱۴ روز چهارشنبه تاريخ ۲۰/۹/۹۲ و محل تحويل اسناد دبير خانه حراست واقع در بندرعباس –بلوار ناصر جنب بيمارستان شريعتی می باشد . - تاريخ بازگشايی پاكات: ساعت ۱۲ روزپنچ شنبه مورخ ۲۱/۹/۹۲ در محل فوق می باشد. تلفن تماس :۷-۶-۳۳۵۰۵۸۲ -۰۷۶۱ نمابر: ۳۳۳۲۴۳۳ -۳۳۳۸۰۱۴-۰۷۶۱ روابط عمومی و آموزش همگانی شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن