سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری شیراز - منطقه یک

شماره آگهی ۵۰۲-۹۲
کد آریاتندر : ۹۲۰۹۱۱۷۵۷
انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۱۱
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : احداث نمازخانه پارک کوثر در سطح منطقه یک با برآورد ۹۳۴,۰۹۲,۰۰۱
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه از ۵% مبلغ کل برآورد کمتر نباشد بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز به حساب
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۰ روز از انتشار آگهی
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۳/۱۰/۱۳۹۲ ساعت ۱۵
آدرس خرید اسناد : چهارراه خلدبرین، واحد امو مالی شهرداری منطقه یک
آدرس ارسال مدارک :
۶۴۷۶۰۶۴ -
- http://
توضیحات : نوبت اول
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه احداث نمازخانه پارک کوثر در سطح منطقه یک  شهرداری شیراز - منطقه یک
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )