مناقصه خرید انواع پایه بتونی توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان

شماره آگهی ۳۶-۹۲ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۲۱۰۰۵۳۱
انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۰۵
برگزاری : استان سیستان و بلوچستان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید انواع پایه بتونی با برآورد ۵
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰ هزار ریال به حساب جاری سپهر ۲۱۹۵۱۲۲۶۰۳۰۰۰ بانک صادرات شعبه برق زاهدان بنام سایر درآمدها / سپرده شركت در مناقصه ۲۶۵ میلیون ریال به حساب جاری ۱۰۳۴۰۳۸۱۵۰۰۲ بانک صادرات شعبه برق زاهدان به نام سایر درآمدهای شرکدت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان
تاریخ دریافت اسناد : ۰۷/۱۰/۱۳۹۲ تا ۱۴/۱۰/۱۳۹۲
تاریخ ارسال مدارک : ۳۰/۱۰/۱۳۹۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۲/۱۱/۱۳۹۲
آدرس خرید اسناد : زاهدان خ دانشگاه حدفاصل دانشگاه ۳۷ و ۳۹ امور تدارکات و قراردادها
آدرس ارسال مدارک : زاهدان خ دانشگاه حدفاصل دانشگاه ۳۷ و ۳۹ دبیرخانه
۰۲۱۸۰۲۷۰۱۲-۸۰۲۷۱۵۵ تلفن ۰۲۱۸۰۲۷۱۶۸ فکس
- ایمیل http://www.sbedc.ir وب سایت
منابع : کسب و کار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن