سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه سنگ آهن مرکزی ایران - بافق

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۲۱۰۰۵۱۵
انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۰۵
برگزاری : استان یزد
 
شرح آگهی : مناقصه محوطه سازی اداره جدید با برآورد ۱۴,۴۵۶,۹۸۰,۲۶۴
شرایط : رتبه ۵ رشته ساختمان
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۴۰۰۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۱۰۵۱۸۱۷۶۶۰۰۹ بانک ملی شعبه آهنشهر بافق در وجه شرکت / سپرده شركت در مناقصه ۴۵۰ میلیون ریال ضمانتنامه بانکی یا واریز به حساب شماره ۱۰۱۰۵۱۸۱۷۶۶۰۰۹ بانک ملی شعبه آهنشهر بافق
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴/۱۰/۱۳۹۲
تاریخ ارسال مدارک : ۲۴/۱۰/۱۳۹۲
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : واحد امور قراردادها و پیمانها
آدرس ارسال مدارک :
۰۳۵۲۴۲۵۴۴۳۸-۰۳۵۲۴۲۵۴۴۳۷ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن