سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه سنگ آهن مرکزی ایران - بافق

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۲۱۰۰۵۱۴
انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۰۵
برگزاری : استان یزد
 
شرح آگهی : احداث مجموعه تابلو برق سنگ شکن شماره ۳
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۴۰۰۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۱۰۵۱۸۱۷۶۶۰۰۹ بانک ملی شعبه آهنشهر بافق در وجه شرکت / سپرده شركت در مناقصه ۶۰ میلیون ریال ضمانتنامه بانکی یا واریز مبلغ تضمین به حساب شماره ۰۱۰۵۱۸۱۷۶۶۰۰۹ بانک ملی شعبه آهنشهر بافقق
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴/۱۰/۱۳۹۲
تاریخ ارسال مدارک : ۲۴/۱۰/۱۳۹۲
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : بافق: شرکت سنگ آهن مرکزی ایران - قسمت سفارشات خارجی
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
۰۳۵۲-۴۵۲۴۴۳۷---۰۳۵۲۴۲۵۴۴۳۸---۰۳۵۱۶۲۸۵۶۳۰ -
- -
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه احداث مجموعه تابلو برق سنگ شکن شماره 3  سنگ آهن مرکزی ایران - بافق
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )