مناقصه اجرای عملیات توسعه و نگهداری جنگلکاری تلو واقع در پارکها و فضای سبز شهرداری تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پارکها و فضای سبز شهرداری تهران

شماره آگهی ۱۸/۹۲ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۲۱۰۰۵۶۰
انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۰۵
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای عملیات توسعه و نگهداری جنگلکاری تلو واقع در محدوده شهرداری منطقه ۴ با برآورد ۱۴,۶۵۴,۴۸۹,۱۹۸
شرایط : ۴ فضای سبز و ۵ کشاورزی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۵۰۰۰۰ ریال به حساب شماره ۱۰۰۶۰۷۴۴۳۸ نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین به نام سازمان / سپرده شركت در مناقصه ۷۴۰ میلیون ریال ضمانتنامه معتبر بانکی یا واریز وجه نقد به حساب شماره ۱۰۰۶۰۷۴۴۳۸ نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین به نام سازمان
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از درج آگهي
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : تهران: میدان آرژانتین - خیابان بیهقی - شماره ۳۲
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.parks.tehran.ir وب سایت
منابع : همشهری - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن