مناقصه انجام خدمات پشتیبانی سخت افزار برق منطقه ای فارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای فارس

شماره آگهی ۹۳-۹۲ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۲۱۰۰۵۵۵۲
انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۰۵
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه انجام خدمات پشتیبانی سخت افزار
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰۰۰۰ ریال به شماره حساب سیبا ۲۱۷۵۰۹۳۰۱۷۰۰۹ بانک ملی به نام شرکت / سپرده شركت در مناقصه ۱۳۰ میلیون ریال ضمانتنامه معتبر بانکی یا فیش واریزی در وجه شرکت
تاریخ دریافت اسناد : ۰۷/۱۰/۱۳۹۲ لغاست ۰۹/۱۰/۱۳۹۲
تاریخ ارسال مدارک : ۲۴/۱۰/۱۳۹۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۵/۱۰/۱۳۹۲ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد : شیراز ، خیابان زند ، نبش خیابان فلسطین امور تدارکات و قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۱۱۲۱۴۲۶۴۷ تلفن ۰۷۱۱۲۳۵۹۰۴۷ فکس
- ایمیل http://www.frec.co.ir وب سایت
منابع : ابرار اقتصادی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن