سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب استان کرمان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۲۱۰۰۵۵۳۷
انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۰۵
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه پروژه های آبخیزداری عملیات سنگی گابیونی حوزه آبخیز روداب جالبارز با برآورد ۷۸۴.۵۸۷.۸۱۴ ریال با ضمانت ۸.۵۰۰.۰۰۰ ریال --- عملیات سنگی گابیونی حوزه آبخیز نکوگان جبالبارز ۲.۰۲۰.۴۱۲.۸۸۰ ریال و سپرده ۱۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال --- عملیات سنگی گابیونی حوزه آبخیز رمون با برآورد ۳.۶۱۱.۰۷۴.۱۶۳ ریال و سپرده ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- عملیات سنگی ملاتی حوزه آبخیز گلاشگرد با برآورد ۲.۵۷۹.۳۴۳.۸۲۵ ریال و سپرده ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- عملیات سنگی ملاتی حوزه آبخیز بجگان با برآورد ۲.۷۸۲.۳۶۹.۷۵۰ ریال و سپرده ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- عملیات سنگی ملاتی حوزه آبخیزد سورگاه با برآورد ۶۹.۱۳۲.۹۵۵ ریال و سپرده ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- عملیات خاکی تراکمی حوزه آبخیز حسین آباد بلوک با برآورد ۲۶۵.۳۶۲.۹۲۸ ریال و سپرده ۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- تثبیت سرریز سنگ و سیمانی حوزه آبخیز حسین آباد بلوک با برآورد ۱۴۲.۱۱۸.۹۶۰ ریال و سپرده ۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : رتبه آب یا کشاورزی
تاریخ دریافت اسناد : ۷ روز پس از درج آگهي نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : ۱۹/۱۰/۱۳۹۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۲/۱۰/۱۳۹۲ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : جیرفت - خیابان ابومسلم شمالی، روبروی نیروگاه برق، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان با کدپستی ۷۸۶۱۸۳۴۸۹۵
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : نشریات استان کرمان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن