سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۲۱۱۰۵۲۱۰
انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۰۵
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه خریداری یک دستگاه دیتالاگر
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۵۰۰۰۰ ریال به حساب سپرده ۰۲۱۶۲۳۶۵۵۴۰۰۱ نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد / سپرده شركت در مناقصه ۱۵ میلیون ریال به حساب سپرده شماره ۰۲۱۶۲۳۶۵۵۴۰۰۱ نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد یا ضمانتنامه معتبر بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از درج آگهي
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : نجف آباد: بلوار دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد - دبیرخانه کمیسیون معاملات
آدرس ارسال مدارک :
۰۳۳۱۲۲۹۲۰۲۰ تلفن ۰۳۳۱۲۲۹۱۰۱۶-۲۲۹۱۱۰۷ فکس
- ایمیل http://www.iaun.ac.ir وب سایت
منابع : فرهیختگان - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن