سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۲۱۱۰۵۲۱۱
انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۰۵
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید یک دستگاه پناسیو استات مورد نیاز خود
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۰ میلیون ریال به حساب سپرده شماره ۰۲۱۶۲۳۶۵۵۴۰۰۱ بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد و یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از درج آگهي
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : نجف آباد: بلوار دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد - دبیرخانه کمیسیون معاملات
آدرس ارسال مدارک :
۰۳۳۱۲۲۹۲۰۲۰ تلفن ۰۳۳۱۲۲۹۱۰۱۶-۰۳۳۱۲۲۹۱۱۰۷ فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : فرهیختگان - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن