مناقصه خرید و اجراء خط کشی رنگ سرد ترافیکی با راه و شهرسازی استان گلستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان گلستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۲۱۱۲۹۹۲
انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۲۹
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید و اجراء خط کشی رنگ سرد ترافیکی با فام سفید با برآورد ۱۷,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۷.۸۲۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز به حساب سیبا شماره ۲۱۷۶۳۱۴۷۵۲۰۰۷ بانک ملی شعبه مرکزی گرگان به نام تمرکز وجوه درآمد
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : دو روز پس از درج آگهی
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : گرگان: ابتدای خیابان شهیدبهشتی - اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.hamedan.ir وب سایت
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن