سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه شاهرود

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۲۱۱۲۹۹۴
انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۲۹
برگزاری : استان سمنان
 
شرح آگهی : راهبری خوردروهای استیجاری منطقه شاهرود
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۶ میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴ روز پس از درج آگهي نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سه راه راه آهن ـ خ نفت ـ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه شاهرود ـ ط دوم
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۷۳۳۳۳۳۱۸۰ -
- http://www.niopdc.ir
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه راهبری خوردروهای استیجاری منطقه شاهرود پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه شاهرود
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )