سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای خوزستان

شماره آگهی ۱۸۲۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۲۱۱۲۹۶۱۲
انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۲۹
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : ۵۰۰ کلاف سیم خاردار حلقوی و ۳۰۰ کلاف سیم خاردار خطی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰۰۰۰ ریال به حساب سیبا به شماره ۲۱۷۵۰۹۲۳۰۱۰۰۴ به نام رابط تمرکز وجوه / سپرده شركت در مناقصه ۵۱.۸۷۵.۰۰۰ ریال به حساب سیبا ۲۱۷۵۰۹۲۲۵۷۰۰۳ بنام تمرکز وجوه سپرده های شرکت برق منطقه ای خوزستان و یا ضمانتنامه بانکی معتبر یا ضمانتنامه موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز بانک مرکزی باشد یا انواع اوراق مشارکت
تاریخ دریافت اسناد : ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ لغایت ۰۶/۱۲/۱۳۹۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۷/۱۲/۱۳۹۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : اهواز جاده گلستان ساختمان شش طبقه آب و برق ط اول مدیریت بازرگانی و انبارها
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
- -
- http://www.kzrec.co.ir
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 500 کلاف سیم خاردار حلقوی و 300 کلاف سیم برق منطقه ای خوزستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )