سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات استان مازندران

شماره آگهی ۳۳/۹۲ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۲۱۱۲۹۱۴۲۷|۱۴۲۸
انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۲۹
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه نگهداری مراکز شهرستان فریدونکنار
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۹۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب جام به شماره ۱۶۷۲۳۷۲۳۷۲ به شماره شناسه پرداخت ۳۰۰۰۰۸۰۳۷۳۳۱۶۱ یا چک تضمین شده بانکی یا ضانتنامه بانکی معتبر
تاریخ دریافت اسناد : ۰۶/۱۲/۱۳۹۲
تاریخ ارسال مدارک : ۰۶/۱۲/۱۳۹۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۱/۱۲/۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۳۰
آدرس خرید اسناد : بابل: خیابان مدرس - ستاد شرکت مخابرات مازندران
آدرس ارسال مدارک :
۰۱۱۱-۳۲۳۵۰۰۹ تلفن ۰۱۱۱-۳۲۲۳۳۳۲ فکس
- ایمیل http://www.ict-tcm.ir وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه نگهداری مراکز شهرستان فریدونکنار  مخابرات استان مازندرانمناقصه نگهداری مراکز شهرستان فریدونکنار  مخابرات استان مازندران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن