سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات استان مازندران

شماره آگهی ۴۰/۹۲ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۲۱۱۲۹۱۴۲۵|۱۴۲۶
انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۲۹
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : تامین نیروی انسانی فنی و غیرفنی به تعداد ۴۰۲ نفر جهت نگهداری و بهره برداری از مراکز اداری و فنی و بهره برداری ict روستایی مدیریت مخابرات شهرستان ساری
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱.۶۸۲.۷۸۹.۱۴۱ ریال به حساب جام شماره ۱۶۷۲۳۷۲۳۷۲ به شناسه ۳۰۰۰۰۸۰۳۷۴۱۱۱۰ و یا چک تضمین شده بانکی و یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۱/۱۲/۱۳۹۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۱/۱۲/۱۳۹۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳/۱۲/۱۳۹۲ ساعت ۱۳
آدرس خرید اسناد : بابل خ مدرس ـ ستاد شرکت مخابرات استان مازندران ـ بلوک یک ط همکف
آدرس ارسال مدارک : بابل خ مدرس ـ ستاد شرکت مخابرات استان مازندران ـ بلوک یک ط همکف
- -
- -
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
تصویر  مناقصه   تامین نیروی انسانی فنی و غیرفنی به تعداد 402 نفر
تصویر  مناقصه   تامین نیروی انسانی فنی و غیرفنی به تعداد 402 نفر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )