سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان هرمزگان

شماره آگهی ۰۵۲/۳۴۹/۱ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۲۱۱۲۹۳۶۰
انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۲۹
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : انجام خدمات بهره برداری امداد، تعمیرات، خدمات عمومی و تاکسیرانی
شرایط : رتبه ۵ تاسیسات و تجهیزات و خدمات
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۲۷ میلیون ریال ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : دو هفته از انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : بندرعباس، بلوار گاز، شرکت گاز استان هرمزگان
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۶۱-۲۱۶۴۱۴۶ -
- http://www.nigc-hpgc.ir
منابع : مردم سالاری - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه انجام خدمات بهره برداری امداد، تعمیرات، خدمات عمومی و گاز استان هرمزگان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )