آریاتندر
ثبت شرکت در عراق
تصویر
چاپ
ذخیره
افزودن به ليست آگهی هاي شخصي

مناقصه

آگهی مناقصه مخابرات استان مازندران

مناقصه نگهبانی اماکن مخابراتی سطح استان ...

نگهبانی اماکن مخابراتی سطح استان

شماره آگهی : 49/92

تاریخ انتشار در وب سایت : 1392/11/29

مهلت خرید اسناد : 12/12/1392

مهلت ارسال مدارک : 12/12/1392

تاریخ بازگشائی پاکات : 13/12/1392 ساعت 13

میزان سپرده : 428.922.000 ریال به حساب جام به شماره 1672372372 شرکت سهامی مخابرات استان مازندران بانک ملت به شناسه پرداخت 30000803766134 و یا چک تضمین شده بانکی

استان برگزاری : مازندران

آدرس خرید اسناد : بابل خ مدرس ستاد شرکت مخابرات استان مازندران

آدرس ارسال مدارک : بابل خ مدرس دبیرخانه مخابرات

سایت اینترنتی : http://www.ict-tcm.ir

رسانه منتشر کننده : سایتهای اینترنتی

كد آرياتندر : 9211291421

سفارش دريافت اسناد آگهي ( کلیک فرمائید )

فوانین و مقررات

مزایده ها
وب سایت آریاتندر ، صرفا وظیفه اطلاع رسانی مناقصه ها و مزایده ها را داشته و مسئولیت صحت آگهی بر عهده مناقصه گر می باشد .
تصویر  مناقصه 
نگهبانی اماکن مخابراتی سطح استان