مناقصه نگهبانی اماکن مخابراتی سطح استان مخابرات استان مازندران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات استان مازندران

شماره آگهی ۴۹/۹۲ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۲۱۱۲۹۱۴۲۱
انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۲۹
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه نگهبانی اماکن مخابراتی سطح استان
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۴۲۸.۹۲۲.۰۰۰ ریال به حساب جام به شماره ۱۶۷۲۳۷۲۳۷۲ شرکت سهامی مخابرات استان مازندران بانک ملت به شناسه پرداخت ۳۰۰۰۰۸۰۳۷۶۶۱۳۴ و یا چک تضمین شده بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۲/۱۲/۱۳۹۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۲/۱۲/۱۳۹۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳/۱۲/۱۳۹۲ ساعت ۱۳
آدرس خرید اسناد : بابل خ مدرس ستاد شرکت مخابرات استان مازندران
آدرس ارسال مدارک : بابل خ مدرس دبیرخانه مخابرات
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.ict-tcm.ir وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن