مناقصه بیرون آوردن پمپ و ادوات مربوط به آن از پارکها و فضای سبز شهرداری کرمان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پارکها و فضای سبز شهرداری کرمان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۲۱۱۲۹۷۸
انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۲۹
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه بیرون آوردن پمپ و ادوات مربوط به آن از چاه و نصب مجدد آنها در داخل چاه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۸ میلیون ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۰۸/۱۲/۱۳۹۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۵/۱۲/۱۳۹۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۷/۱۲/۱۳۹۲
آدرس خرید اسناد : مدیریت امور قراردادهای شهرداری کرمان خ سپه
آدرس ارسال مدارک : مدیریت امور قراردادهای شهرداری کرمان خ سپه
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
توضیحات : چاپ اول
منابع : نشریات استان کرمان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن