سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پخش فرآورده های نفتی - منطقه چالوس

شماره آگهی ۱۳۵۴۳۶۸ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۲۱۲۲۴۲۴۰
انتشار : ۱۳۹۲/۱۲/۲۴
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای پوشش سقف spase fram بازرسی ورودی و خروجی و اجرای فنس در انبار نفت چالوس با برآورد ۹۴۶,۳۵۶,۶۲۰
شرایط : پایه ۵ ابنیه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۴ میلیون ریال دارای اعتبار سه ماهه یا واریز به حساب شماره ۴۱۲۰۰۱۶۱۰۰۰۰۷ بانک ملی مرکزی چالوس با کد شناسه ۲۰۵۰۰۰۰۰۰۲۸ یا شماره حساب جاری جام ۹۲۰۰۰۱۶۱/۷۷ نزد بانک ملت مرکزی چالوس با کد شناسه ۲۰۵۰۰۰۰۰۰۲۸
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۲-۱۲-۲۸
تاریخ ارسال مدارک : ۲۳/۰۱/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۴/۰۱/۱۳۹۳ ساعت ۹/۳۰ صبح
آدرس خرید اسناد : امور مالی منطقه
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
۰۱۹۱۲۲۵۶۹۰۵ داخلی ۲۰۲۸ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.niopdc.ir وب سایت
منابع : ایران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن