مناقصه 1- device pilot burner با مبلغ ودیعه 12 میلیون پالایش نفت آبادان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پالایش نفت آبادان

شماره آگهی ۶۳/۹۲ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۲۱۲۲۴۲۲۸
انتشار : ۱۳۹۲/۱۲/۲۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۱- device pilot burner با مبلغ ودیعه ۱۲ میلیون ریال --- ۲- packscan با مبلغ ودیعه ۱۳.۶۰۰.۰۰۰ ریال --- ۳- دستگاه کروماتوگرافی گاز با مبلغ ودیعه ۳۴.۶۶۵.۰۰۰ ریال--- ۴- hot tapping machine with airdrive motor با مبلغ ودیعه ۱۸.۳۰۰.۰۰۰ ریال--- ۵- chemically resist diaphragm gassamling pump با مبلغ ودیعه ۲۷.۵۶۰.۰۰۰ ریال--- ۶- تلمبه با گرداننده موتور و توربین با مبلغ ودیعه ۱۳.۵۰۰.۰۰۰ ریال --- ۷- مورفولین با مبلغ ودیعه ۱۰۶ میلیون ریال --- ۸- switch fuse unit با مبلغ ودیعه ۱۲.۷۵۰.۰۰۰ ریال--- ۹- lamp fiting با مبلغ ودیعه ۱۴.۲۰۰.۰۰۰ ریال--- ۱۰- telephone cable با مبلغ ودیعه ۲۰ میلیون ریال --- ۱۱- switch fuse unit با مبلغ ودیعه ۱۲.۴۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی یا سفته
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۰۱-۰۵
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : آبادان ، اداره کل تدارکات پالایش نفت آبادان
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن ۰۲۱۶۱۶۲۴۴۵۸-۰۶۳۱۲۲۲۹۸۱۵ فکس
- ایمیل http://www.abadan-ref.ir وب سایت
منابع : ایران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن