سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان زنجان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۲۱۲۲۴۲۳۸
انتشار : ۱۳۹۲/۱۲/۲۴
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : ۹۲/۱۱۳: تامین برق چاه های کشاورزی شهرستان زنجان با سپرده ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۹۲/۱۱۴: تامین برق چاه های کشاورزی شهرستان خدابنده با سپرده ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : رشته نیرو
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب ۰۱۰۲۱۶۶۶۵۰۰۰۱ نزد بانک صادرات زنجان کدشعبه ۹۰۰ / سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی چک تضمین شده و یا واریز وجه به حساب جاری به شماره ۰۱۰۱۸۱۱۷۱۰۰۴نزد بانک صادرات و یا اوراق مشارکت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۰۱-۰۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۶/۰۱/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۷/۰۱/۱۳۹۳ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- -
- http://www.zede.ir
منابع : ایران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 92/113: تامین برق چاه های کشاورزی شهرستان زنجان با توزیع نیروی برق استان زنجان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )