آریاتندر
ثبت شرکت در عراق
تصویر
چاپ
ذخیره
افزودن به ليست آگهی هاي شخصي

مناقصه

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان زنجان

مناقصه 92/113: تامین برق چاه های کشاورزی شهرستان زنجان با سپرده 70.000.000 ...

92/113: تامین برق چاه های کشاورزی شهرستان زنجان با سپرده 70.000.000 ریال --- 92/114: تامین برق چاه های کشاورزی شهرستان خدابنده با سپرده 120.000.000 ریال

تاریخ انتشار در وب سایت : 1392/12/24

مهلت خرید اسناد : 1393-01-01

مهلت ارسال مدارک : 16/01/1393

تاریخ بازگشائی پاکات : 17/01/1393 ساعت 10

مبلغ خرید اسناد : 200.000 ریال واریز به حساب 0102166650001 نزد بانک صادرات زنجان کدشعبه 900

میزان سپرده : ضمانتنامه بانکی چک تضمین شده و یا واریز وجه به حساب جاری به شماره 010181171004نزد بانک صادرات و یا اوراق مشارکت

مدارک مورد نیاز : رشته نیرو

استان برگزاری : زنجان

سایت اینترنتی : http://www.zede.ir

رسانه منتشر کننده : ایران - تهران

كد آرياتندر : 921224238

سفارش دريافت اسناد آگهي ( کلیک فرمائید )

فوانین و مقررات

مزایده ها
وب سایت آریاتندر ، صرفا وظیفه اطلاع رسانی مناقصه ها و مزایده ها را داشته و مسئولیت صحت آگهی بر عهده مناقصه گر می باشد .
تصویر  مناقصه 
92/113: تامین برق چاه های کشاورزی شهرستان زنجان با سپرده