سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پالایش گاز ایلام

شماره آگهی ۰۵۹/۹۲ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۲۱۲۲۵۸
انتشار : ۱۳۹۲/۱۲/۲۵
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : مناقصه خرید دستگاه تنش زدایی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵ درصد قیمت پینشهادی ضمانتنامه بانکی و یا فیش نقدی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۰۲-۲۷
تاریخ ارسال مدارک : ۲۷/۰۲/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : الف ۲۹/۰۲/۱۳۹۳ ب ۳۱/۰۲/۱۳۹۳ ج ۰۶/۰۳/۱۳۹۳
آدرس خرید اسناد : ایلام - بخش جوار، صندوق پستی ۱۴۴-۶۹۳۶۱ / کدپستی ۶۹۳۷۱۸۱۱۱۱
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۴۱-۲۹۱۲۰۷۵-۷۶ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.nigce.igtc.ir وب سایت
منابع : جوان - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن