سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان بوشهر

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۲۱۲۲۵۱۳۰
انتشار : ۱۳۹۲/۱۲/۲۵
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه ۵۵/۹۲ : توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه شهری کنگان ۱ به شماره موافقت نامه ۰۰۳ ب ۴۰۶۰۱ با تضمین ۳۶ میلیون ریال ---- ۵۶/۹۲: توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه شهری کنگان ۲ به شماره موافقت نامه ۰۰۳ ب ۴۰۶۰۱ با تضمین ۲۲.۲۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰ هزار در وجه شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر به نام حساب ۲۱۹۵۱۲۱۰۵۳۰۰۸ بانک صادرات شعبه مرکزی بوشهر / سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۲۳/۰۱/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۳/۰۱/۱۳۹۳ ساعت ۱۳
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : امور تدارکات شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
۰۷۷۱۲۵۳۲۷۱۵-۲ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.bedc.ir وب سایت
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن