سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مسکن و شهرسازی استان سمنان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۲۱۲۲۵۵۶
انتشار : ۱۳۹۲/۱۲/۲۵
برگزاری : استان سمنان
 
شرح آگهی : واگذاری خدمات حسابداری مالی کنترلی و نظارتی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۰ میلیون ریال واریز به حساب سپرده اداره کل یا ضمانتنامه بانکی معتبر با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید و تا سه ما ه دیگر به نام اداره کل مسکن و شهرسازی استان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۰۱-۰۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۰/۰۱/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۷/۰۱/۱۳۹۳ ساعت ۸
آدرس خرید اسناد : سمنان میدان معلم اداره کل
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۳۱۴۴۳۷۵۰۵-۰۲۳۱۴۴۴۱۵۶۳ -
- http://www.shud.ir
منابع : جمهوری اسلامی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری خدمات حسابداری مالی کنترلی و نظارتی  مسکن و شهرسازی استان سمنان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )