سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پالایش گاز ایلام

شماره آگهی ۱-۰۴۷/۹۲ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۲۱۲۲۵۵۸
انتشار : ۱۳۹۲/۱۲/۲۵
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : مناقصه خرید دستگاه تصفیه روغن ترانسفورماتور
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۰ میلیون ریال ضمانتنامه بانکی یا فیش نقدی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۲۷/۰۲/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۹/۰۲/۱۳۹۳ پاکت های الف و فرمهای ارزیابی کیفی و ۳۱/۰۲/۱۳۹۳ پاکت های فنی ب و ۰۶/۰۳/۱۳۹۳ پاکت های مالی ج
آدرس خرید اسناد : ایلام بخش چوار
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۴۱۲۹۱۲۰۷۵-۷۶ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.nigc-igtc.ir وب سایت
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن