آریاتندر
ثبت شرکت در عراق
تصویر
چاپ
ذخیره
افزودن به ليست آگهی هاي شخصي

مناقصه

آگهی مناقصه گاز استان مازندران

مناقصه واگذاری چاپ قبوض گازبها با کیفیت لیزری و ارسال به ادارات ...

واگذاری چاپ قبوض گازبها با کیفیت لیزری و ارسال به ادارات گازرسانی مازندران

شماره آگهی : 6485

تاریخ انتشار در وب سایت : 1393/02/02

مهلت خرید اسناد : 1393-02-1393 لغایت 10-02-08

مهلت ارسال مدارک : 20/02/1393

تاریخ بازگشائی پاکات : 21/02/1393 ساعت 14

مبلغ خرید اسناد : 200.000 ریال به حساب شماره 2174635008003 بانک ملی بلوار طالقانی

میزان سپرده : 18.500.000 ریال ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب شرکت به شماره حساب 2174635014005 قابل پرداخت در کلیه بانکهای ملی

استان برگزاری : مازندران

آدرس خرید اسناد : ساری بلوار طالقانی ساختمان مرکزی واحد امور قراردادها

سایت اینترنتی : http://www.nigc-mazandaran.ir

رسانه منتشر کننده : راه مردم - تهران

كد آرياتندر : 930202392

سفارش دريافت اسناد آگهي ( کلیک فرمائید )

فوانین و مقررات

مزایده ها
وب سایت آریاتندر ، صرفا وظیفه اطلاع رسانی مناقصه ها و مزایده ها را داشته و مسئولیت صحت آگهی بر عهده مناقصه گر می باشد .
تصویر  مناقصه 
واگذاری چاپ قبوض گازبها با کیفیت لیزری و ارسال به