مناقصه واگذاری چاپ قبوض گازبها با کیفیت لیزری و ارسال گاز استان مازندران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان مازندران

شماره آگهی ۶۴۸۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۲۰۲۳۹۲
انتشار : ۱۳۹۳/۰۲/۰۲
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری چاپ قبوض گازبها با کیفیت لیزری و ارسال به ادارات گازرسانی مازندران
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۵۰۰۸۰۰۳ بانک ملی بلوار طالقانی / سپرده شركت در مناقصه ۱۸.۵۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب شرکت به شماره حساب ۲۱۷۴۶۳۵۰۱۴۰۰۵ قابل پرداخت در کلیه بانکهای ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۰۲-۱۳۹۳ لغایت ۱۰-۰۲-۰۸
تاریخ ارسال مدارک : ۲۰/۰۲/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۱/۰۲/۱۳۹۳ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : ساری بلوار طالقانی ساختمان مرکزی واحد امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.nigc-mazandaran.ir وب سایت
منابع : راه مردم - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن