سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان اردبیل

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۲۰۲۳۵۹
انتشار : ۱۳۹۳/۰۲/۰۲
برگزاری : استان اردبیل
 
شرح آگهی : مناقصه احداث ورزشگاه اردبیل (تکمیل عملیات فست یک چهارم و فاضالاب محوطه با برآورد ۴.۶۱۰.۰۳۹.۹۹۴ ریال و تضمین ۲۰.۵۰۰.۰۰۰ ریال ---- احداث ساختمان امور مالیاتی پارس آباد با برآورد ۱۱.۴۵۵.۰۰۸.۰۵۲ ریال و تضمین ۵۰.۴۰۰.۰۰۰ ریال ---- احداث ساختمان امور مالیاتی خلخال با برآرود ۱۱.۹۹۰.۰۴۰.۰۳۹ ریال و تضمین ۵۲.۴۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر و یا چکهای جاری اشخاص حقیقی و حقوقی و چک تضمین شده
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۰۲-۰۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۷/۰۲/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۸/۰۲/۱۳۹۳ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : راه و شهرسازی استان ساختمان شماره ۲ اداره پیمان و رسیدگی (مدیریت فنی و اجرایی)
آدرس ارسال مدارک : راه و شهرسازی استان اردبیل ـ امور ادرای ـ دبیرخانه
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : رسالت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن