سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان کردستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۲۰۲۳۰۹
انتشار : ۱۳۹۳/۰۲/۰۲
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۱- پروژه تتمه احداث و بهسازی مسیر کامیاران - مریوان قطعه ۲ و قسمتی از قطعه ۳ با برآورد ۲۷.۸۰۹.۹۷۶.۵۴۱ ریال --- ۲- پروژه تکمیل عملیات باقیمانده اجرایی قطعه دو محور بیجار زنجان از کیلومتر ۰۰۰+۵ الی ۵۰۰+۱۰ و دوربرگردان با برآورد ۲۹.۷۴۴.۸۱۵.۴۲۷ ریال --- ۳- پروژه تکمیل عملیات باقیمانده اجرایی قطعه دو محور بیجار زنجان از کیلومتر ۵۰۰+۱۰ الی ۰۰۰+-۱۶ با برآورد ۳۰.۲۲۲.۵۲۵.۵۴۷ ریال --- ۴- پروژه تکمیل عملیات باقیمانده اجرایی قطعه دو محور بیجار زنجان از کیلومتر ۰۰۰+۱۶ الی ۵۰۰+۱۹ و تقاطع خور خوره با برآورد ۲۹.۴۳۷.۶۱۳.۶۵۷ ریال --- ۵- پروژه عملیات باقیمانده اجرایی کنارگذر شمالی بیجار از کیلومتر ۰۰۰+۱۰ الی ۸۰۰+۱ با برآورد ۲۸.۷۲۲.۶۴۴.۲۹۵ ریال --- ۶- پروژه تکمیل عملیات باقمیانده اجرایی قطعه دوم کنار گذر شمالی بیجار از کیلومتر ۸۰۰+۱ الی ۲۰۰+۳ با برآورد ۲۸.۲۷۴.۰۵۸.۹۰۰ ریال--- ۷- پروژه تکمیل عملیات باقیمانده قطعه اول کنار گ ذر جنوب غربی بیجار بطول ۴ کیلومتر با برآورد ۲۸.۱۸۱.۸۰۰.۵۳۱ ریال--- ۸- پروژه تکمیل عملیات باقیمانده قطعه اول جنوب بیجار بطول ۰.۷ کیلومتر و ۱۶۳۰ متر رمپ و لوپ با برآورد ۲۶.۵۱۰.۷۸۳.۸۵۸ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۰۲-۱۶
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : اداره پیمان و رسیدگی
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
توضیحات : نخست
منابع : ابتکار - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن