سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه کمیته امداد امام خمینی استان کرمان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۲۰۲۱۷۷
انتشار : ۱۳۹۳/۰۲/۰۲
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : تامین خودرو همراه با راننده و تامین نیروهای امور خدماتی و نظافتی مدیریت ها، اداره ها و اماکن خود در سطح استان
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه معتبر بانکی به مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت تضمین تامین نیروهای امور خدماتی و نظافتی و یک فقره ضمانت به مبلغ ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت تامین خودرو همراه با راننده
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۰۲-۰۹
تاریخ ارسال مدارک : ۲۰/۰۲/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : کرمان - خیابان ابوحامد - خیابان جیحون - اداره کل کمیته امداد امام خمینی استان کرمان اداره حراست
- -
- http://
منابع : جمهوری اسلامی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تامین خودرو همراه با راننده و تامین نیروهای امور کمیته امداد امام خمینی استان کرمان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )