سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری زنجان

شماره آگهی ۳/۹۳ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۲۰۲۶۲
انتشار : ۱۳۹۳/۰۲/۰۲
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : خدمات امور شهری مناطق سه گانه شهرداری با برآورد ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۳۱۰۰۰۰۲۴۴۸۰۰۶ بنام شهرداری زنجان نزد بانک ملی شعبه میدان آزادی / سپرده شركت در مناقصه ۷۲۵ میلیون ریال واریز به حساب سپرده ۰۱۰۵۷۴۲۲۸۹۴۰۰۴ شهرداری زنجان نزد بانک ملی شعبه شهداری یا ضمانتنامه بانکی به نفع شهرداری یا اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۰۲-۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴/۰۲/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۶/۰۲/۱۳۹۳
آدرس خرید اسناد : زنجان خ خرمشهر ساختمان شهرداری مرکز ط اول اداره حقوقی و قراردادها
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
۰۲۴۱-۷۲۸۵۵۲۰-۱ -
- http://www.zanjan.ir
منابع : همشهری - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خدمات امور شهری مناطق سه گانه شهرداری  شهرداری زنجان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )