سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه فولاد هرمزگان جنوب

شماره آگهی ۱۱۷۶۲۷ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۲۲۰۲۶۹
انتشار : ۱۳۹۳/۰۲/۲۰
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : ارائه خدمات نظافت عمومی، آبدارخانه و مهمانداری ـ تخلیه و بارگیری و فنر زنی شبکه فاضلاب و جمع آوری و حمل زباله های غیرصنعتی و نگهداری فضای سبز در شکرت فولاد هرمزگان جنوب
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰ هزار ریال به شماره حساب ۰۲۱۵۳۶۷۴۶۲۰۰۲ بانک ملی شعبه مرکزی هرمزگان بنام شرکت فولاد هرمزگان جنوب / سپرده شركت در مناقصه پنج میلیارد و پانصد میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا به حساب ۲۱۵۳۶۷۴۶۲۰۰۲ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۰۲-۲۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۹/۰۳/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۰/۰۳/۱۳۹۳
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- -
- http://www.hosco.ir
منابع : جهان صنعت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارائه خدمات نظافت عمومی، آبدارخانه و مهمانداری ـ تخلیه فولاد هرمزگان جنوب
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )