سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پتروشیمی بندر امام

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۲۲۰۳۲۳
انتشار : ۱۳۹۳/۰۲/۲۰
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۱۴/۹۳: ساخت سگمنت های ثابت و متحرک توربین گازی bbc۱۳d نیروگاه با سپرده ۳۰ میلیون ریال --- ۱۶/۹۳: ساخت قطعات جانبی توربین های گازی bbc۱۳d با سپرده ۱۷ میلیون ریال
شرایط : معرفی نامه کتبی نماینده متقاضی و رسید واریز هزینه خرید اسناد به مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال قابل واریز به حساب جاری شماره ۱۰۰۳۰۴۵۶۸۰ نزد بانک تجارت مجتمع پتروشیمی بندر امام به نام شرکت پتروشیمی بندر امام
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال قابل واریز به حساب جاری شماره ۱۰۰۳۰۴۵۶۸۰ نزد بانک تجارت مجتمع پتروشیمی بندر امام به نام شرکت / سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب شرکت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۰۲-۲۵
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : بندر امام خمینی مجتمع پتروشیمی بندر امام ساختمان دفترمرکزی اتاق ۱۱۵
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۵۲۲۵۵-۲۳۶۹ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.bipc.org.ir وب سایت
منابع : جام جم - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن