سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پتروشیمی بندر امام

شماره آگهی ۱۰/۹۳ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۲۲۰۲۴۴
انتشار : ۱۳۹۳/۰۲/۲۰
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه انجام تعمیرات اساسی واحدهای d.c.b نیروگاه (شامل بررسی وضعیت overheadcrane باز کردن لوله های گازی و هوا و... تست و بازرسی، تعویض فطعات و تجهیزات و... رنگ آمیزی، سرویس و کالیبراسیون و لوپ چک و...)
شرایط : معرفینامه کتبی، نماینده متقاضی مناقصه و رسید واریز هزینه خرید اسناد به مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب جاری شماره ۱۰۰۳۰۴۵۶۸۰ نزد بانک تجارت مجتمع پتروشیمی بندر امام / سپرده شركت در مناقصه ۱۳.۷۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه نقد
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۰۲-۲۵
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : خوزستان - بندر امام خمینی - مجتمع پتروشیمی بندر امام - ساخمان دفتر مرکزی - اتاق ۱۱۵
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۵۲۲۵۵-۲۳۶۹ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.bipc.org وب سایت
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن